In de kijker

 

Start de opleiding

Starten in februari

Voor alle info verwijzen we je graag door naar onze pagina voor starters.

We nodigen je ook van harte uit op een van onze infodagen

 

 

StartenInFebruari

Vernieuwing

Visitatie

Uitstekend visitierapport voor CVO Limlo

Alle Specifieke Lerarenopleidingen van universiteiten,hogescholen en centra voor volwassenenonderwijs zijn in de loop van 2011-2012 "gevisiteerd". Het gaat in het totaal om 37 opleidingen gespreid over heel Vlaanderen, die onder coördinatie van de Vlaamse Universiteiten- en Hogescholenraad (VLUHR) onderzocht werden.

5 Visitatieteams samengesteld uit telkens 5 deskundigen (en een secretaris) uit Vlaanderen en Nederland met expertise op het gebied van onderwijs of lerarenopleiding hebben gedurende 2 dagen elk 7 opleidingen ter plaatse intensief bevraagd en geïnspecteerd. Ze onderzochten alle ter beschikking gestelde bronnen en spraken uitvoerig met directie, opleidingsstaf, lectoren, studenten/oud-studenten en ten slotte uiteraard ook met leraren en directies van het werkveld waarmee we samenwerken.

Als voorbereiding op een dergelijk onderzoek heeft iedere opleiding een uitgebreid zelfevaluatierapport(ZER) geschreven. Dat ZER biedt de commissie een inkijk op wat wij beschouwen als onze kwaliteiten en verbeterpunten op het gebied van wat we willen bereiken, ons programma, het personeel, de infrastructuur, de kwaliteitszorg en onze verwachte resultaten.

Het onderzoek ligt al enige tijd achter ons want onze opleiding ontving de commissie als eerste SLO reeds op 28 en 29 maart 2011. Intussen zijn alle opleidingen gevisiteerd en op 17 december 2012 zijn de visitatierapporten overhandigd in Brussel en publiek bekendgemaakt.

We wisten al dat de visitatiecommissie onze opleiding een goede score had gegeven. Nu blijkt dat onze opleiding zowel in Limburg  als in Vlaanderen een uitstekend rapport kan voorleggen.

U kan de rapporten van alle opleidingen hier inkijken op de site van VLUHR.

In de Pers

Nieuwe cao voor het onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft met de onderwijsvakbonden een nieuwe cao afgesloten. Daarin staan nieuwe voorwaarden, zoals een loonsverhoging voor alle 175.000 leraars en een betere begeleiding en meer werkzekerheid voor startende leerkrachten. Wil je meer informatie hierover weten? Lees het artikel van De Standaard.

 

Waarom een goedbetaalde job inruilen voor het onderwijs?

Een carrière in de privésector inruilen voor een loopbaan in het onderwijs. Je ziet het steeds vaker. Wat is de drijfveer van de mensen die deze beslissende stap zetten? Jobat stelde de vraag aan twee leerkrachten, die in een vorig leven verpleegster en IT’er waren. Lees het artikel op Jobat.be.

 

Meer leraren nodig

Volgens minister Crevits zullen er tegen 2022 60.000 leraren te kort zijn. Dat berichtte De Redactie.

Lees het artikel

 

Project Mediawijsheid 

Studenten van CVO Limburgse Lerarenopleiding Stedelijke Humaniora Dilsen-Stokkem

 

 

Huiswerkbegeleiding kwetsbare jongeren Zwartberg

Sinds 2015 begeleiden onze studenten kwetsbare jongeren bij het maken van hun huiswerk.

Lees het artikel uit HBVL.

Lerarentekort

2016 03 15 HBVL LerarentekortAlle info over start september 2019