Nieuws - Hervorming opleiding - Wat voor CVO Limlo?

Minister van Onderwijs Hilde Crevits: conceptnota Lerarenopleiding

 

Tegen 2023 zullen 35% meer leraren nodig zijn voor het secundair onderwijs . Men verwacht een toenemend lerarentekort. 

 

Minister Crevits heeft einde maart 2016 haar plannen voor de nieuwe lerarenopleiding bekendgemaakt.

 

Zij wil de instroom van de lerarenopleidingen verbeteren en de inhoud van de opleidingen versterken.

 

De opleidingen gaan meer samenwerken in grotere gehelen. Meer leraren moeten effectief kunnen doorstromen naar het onderwijs.

 

Meer informatie over de hervormingsplannen van de minister is hier te vinden.

Een overzichtelijke powerpresentatie van de hervorming vind je hier.