Veelgestelde vragen

1 Hoe lang duurt de opleiding?

De jaaropleiding duurt 1 jaar. 

De flexibele avond- en /of zaterdagopleiding is gespreid over  minimum 4 en maximum 8 semesters. Hoe lang deze flexibele opleiding effectief duurt, hangt samen met het aantal lespakketten dat je combineert per semester. Je kan hier een aantal mogelijke trajecten bekijken.

In de LIO-opleiding kan je afstuderen op 1 jaar maar de opleiding adviseert u te spreiden over 1.5 jaar.

 

2 Kan ik zelf bepalen hoeveel opleidingsonderdelen ik volg per semester?

In de jaaropleiding is er een vast opleidingstraject zowel voor het eerste als voor het tweede semester.  Je kan dus niet bepalen wanneer je welke modules volgt.  Je kan wel na een eerste semester of later overschakelen naar de flexibele opleiding en daar je opleiding verderzetten.

In de flexibele avond- en /of zaterdagopleiding bepaal je per semester welke opleidingsonderdelen je wenst af te werken in dit semester. Elk opleidingsonderdeel volg je gedurende een semester. 

Aan het eind van het semester krijg je op basis van evaluatie (permanent of examen) een cijfer.

 

3 Kan iedereen zich inschrijven voor de jaaropleiding?

Alleen studenten met een diploma hoger onderwijs hebben toegang tot deze opleidingsvorm. We verlenen bovendien tot en met 7 juli voorrang aan pas afgestudeerde professionele bachelors. Na deze datum kunnen ook kandidaten met een masterdiploma of professionele bachelors die reeds langer afgestudeerd zijn toegelaten worden. Het aantal inschrijvingsplaatsen is beperkt en we aanvaarden kandidaten in volgorde van inschrijving

 

4 Verschilt de flexibele opleiding (avond-en/of zaterdag) al naargelang uw vooropleiding (secundair of hoger onderwijs) ?

Studenten zonder vooropleiding secundair onderwijs nemen deel aan een niet-bindende toelatingsproef. Op basis van deze proef formuleert de opleiding een advies voor het starten van de opleiding. Voor studenten secundair en hoger onderwijs bestaat het opleidingsprogramma uit dezelfde modules. Binnen de lesgroepen wordt echter een onderscheid gemaakt tussen groepen secundair en groepen hoger onderwijs.

 

5 Moet ik 3 dagen per week les volgen om de flexibele opleiding binnen 2 jaar af te werken?

Om de opleiding af te ronden op 4 semesters moet je niet noodzakelijk 3 dagen per week les volgen. Naarmate het niveau van je vooropleiding hoger is hebt je minder contactonderwijs.

Hoger onderwijs                                 gemiddeld 7u les per week gedurende 4 semesters

Secundair onderwijs                           gemiddeld 8u les per week gedurende 4 semesters

 

Per semester kan je vastleggen hoeveel opleidingsonderdelen je wenst af te werken. Je kan bijgevolg in bepaalde semesters meer opleidingsonderdelen opnemen dan in andere semesters.

Meerdere combinaties van lesdagen zijn mogelijk in  CVO LIMLO. Met een diploma hoger onderwijs kan je bovendien de opleiding ook hoofdzakelijk op zaterdagvoormiddag afwerken of kiezen voor alleen les op dinsdag- en donderdagavond.

 

6 Kan ik één of meerdere semesters stoppen met de opleiding?

Je kan zowel in de jaaropleiding als in de avond-en/of zaterdagopleiding na een semester het verder volgen van de opleiding opschorten en één of meerdere semesters niet aan de opleiding deelnemen.

Opleidingsonderdelen die je reeds afgewerkt hebt blijven ook voor de komende jaren verworven. 

Zodra je opnieuw aanmeldt voor de opleiding, activeren wij je inschrijvingsdossier en kan je in het eerstkomende semester onmiddellijk opnieuw starten met de opleiding.

 

7 Kan ik overschakelen van de dagopleiding naar de flexibele opleiding ?

Mocht je in de loop van het opleidingsjaar aan de slag willen op de arbeidsmarkt dan is het mogelijk je opleiding verder te zetten in de flexibele opleiding. Je kan dan zelf bepalen hoeveel opleidingsonderdelen je opneemt per semester.

 

8 Moet ik beroepservaring hebben om met de opleiding te starten?

Je hebt geen beroepservaring nodig om met de opleiding te starten.

Mocht je niet beschikken over een vooropleiding hoger onderwijs dan zal je om effectief aan de slag te kunnen als leerkracht in het onderwijs wel je beroepservaring moeten bewijzen. Deze beroepservaring (de zgn. "nuttige ervaring" moet verband houden met de onderwezen vakken.)

Starten TabelFAQ

 

9 Geeft de specifieke lerarenopleiding voor universitairen dezelfde rechten als de universitaire lerarenopleiding of een opleiding aangeboden door een hogeschool?

Je kan een specifieke lerarenopleiding volgen in hogescholen, universiteiten en centra voor volwassenenonderwijs. Al deze opleidingen hebben een studieomvang van 60 studiepunten en leiden tot een diploma van leraar.  Er kan dus een verschil zijn naar organisatie maar niet naar het uitgereikte diploma en de rechten die hiervan afgeleid zijn.

Het CVO LIMLO was partner in het expertisenetwerk School of Education van de KU Leuven. Binnen de projectgroepen van dit expertisenetwerk was er voortdurend overleg met de academische lerarenopleidingen om te komen tot afstemming. Binnen de Limburgse context is er permanent overleg met de opleidingen van de Uhasselt, UCLL en PXL.