Missie

Volgende basisprincipes en -instellingen geven richting aan de werking van het  CVO LIMLO

 

1 Openheid 

Het CVO LIMLO staat open voor religieuze, ideologische en politieke opvattingen van alle participanten. 

Geïnspireerd door het christelijk gedachtegoed, respecteren wij  de eigenheid van ieders overtuiging voor zover deze zich baseert op de grondrechten van elk mens.

 

2 Betrokken en  dialoogbereid 

Wij willen in ons centrum alle medewerkers maximaal betrekken bij het opzetten en concreet organiseren van de opleidingen en dit van conceptie tot en met evaluatie en bijsturing. 

We zijn betrokken op en bereid tot dialoog met andere opleidingsaanbieders en -partners over kernactiviteiten van het profiel waarvoor we onze cursisten voorbereiden.

 

3 Innovatief  en toekomstgericht

Wij volgen met onze opleidingen de ontwikkelingen in het praktijkveld op zonder evenwel ons hieraan te conformeren. Wij onderscheiden innovatie van nieuwlichterij en stellen vernieuwing in het perspectief van duurzame verandering en verbetering.

 

4 Competentie- en praktijkgericht

Onze opleidingen zijn praktijkgericht en competentiegestuurd waar mogelijk. We funderen de vaardigheden vanuit een degelijke theoretische basis. 

 

5 Emancipatorisch en reflectiebevorderend

Wij bouwen verder op  en erkennen waar mogelijk het eigen competentieprofiel van de cursist.  We stimuleren de ontwikkeling van de cursist tot beginnend professional. De opleiding steunt en stimuleert cursisten in de opbouw van reflectievaardigheden om zo te komen tot een persoonlijk reflectiekader. 

 

6 Cursistgericht en flexibel

Het centrum is een schakel in het levenslang en levensbreed leren van de cursist. Het stemt haar organisatie en werking af op de eigen kenmerken van de volwassen cursist. Wij voeren hiertoe een actief beleid van flexibilisering dat de combinatie van werk en studie faciliteert.