Structuurschema: overzicht van de modules en studiegewichten

structuurschema

Programma van de specifieke lerarenopleiding (13 modules): klik op de module voor meer informatie

 

Maatschappelijke en beroepsgerichte competentie

 

onderwijs en maatschappij

Onderwijs & maatschappij

 

Je verwerft inzicht in de organisatie en de structuur van het onderwijs en in het onderwijsbeleid in relatie tot maatschappelijke thema's en ontwikkelingen.

Meer informatie over deze module vind je hier.

OnderwijsEnMaatschappij

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht & verantwoordelijkheden

 

Je verwerft basiskennis over de rechtszekerheid van de leraar en de leerling en je leert hierbij goed toegankelijke bronnen te hanteren.

Meer informatie over deze module vind je hier.

LeerkrachtEnVerantwoordelijkheden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 p1

P1: Via persoonlijke introductiesessies en opvolging krijg je inzicht in je identiteit als leraar. Hoe kan je opdracht samengesteld zijn voor welke vakdomeinen en in welke studierichtingen kan je latere lerarenloopbaan zich situeren.

 

Pedagogisch-organisatorische competentie

 

ppc

Psycho-pedogische competenties

Via het analyseren van situaties, maak je kennis met psycho-pedagogische verklaringsmodellen in verband met het leren van leerlingen en de sociale omgang russen de verschillende partners in het onderwijs. Meer informatie over deze module vind je hier.

PsychoPedagogischeCompetenties

Begeleiding

Begeleiding

 

Via het werken in groep ervaar je hoe en vanuit welke achtergrond leerlingen zowel individueel als in groep begeleid kunnen worden.

Meer informatie over deze module vind je hier.

Begeleiding

communicatie en overleg

Communicatie en overleg

 

Je oefent via rollenspelen vaardigheden en gespreksvormen om op een opbouwende manier te communiceren met de verschillende partners in het onderwijs. (leerlingen, collega's, directie, ouders, externen). Meer informatie over deze module vind je hier.

CommunicatieEnOverleg

Groepsmanagement

Groepsmanagment

 

Via reflecteren over en verder uitdiepen van concrete pedagogische situaties verwerf je naast kennis en inzicht in het creëren van een positief werk-en leerklimaat in de klas en school ook inzicht in het eigen pedagogisch functioneren. Meer informatie over deze module vind je hier.

Groepsmanagement

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p2

P2: Vanuit een leergemeenschap “leerlingbegeleiding” en via opdrachten in de stageschool groei je in je rol als begeleider van leerlingen en communicator met ouders.

 

Didactische competentie

 

Didactische competenties algemeen

Didactische competentie algemeen

 

Aan de hand van voorbeelden verwerf je een visie op de onderwijsopdracht en bouw je een achtergrond op voor het opzetten van krachtige leeromgevingen.

Meer informatie over deze module vind je hier.

DidactischeCompetentieAlgemeen

Dicactische competenties praktijk

Didactische competentie praktijkinitiatie 

 

Via een aantal beperkte oefeningen verwerf je de basisvaardigheden in verband met presentatie, doelgericht lesgeven met gebruik van media, interactie met leerlingen en het gebruiken van werkvormen tijdens een les. Begrippen en kaders vanuit DCA worden geconcretiseerd. Meer informatie over deze opleiding vind je hier.

DidactischeCompetentiePraktijkinitiatie

Didactische competenties oefenlessen

Didactische competentie oefenlessen 

 

In meer omvangrijke oefeningen breid je basisvaardigheden in verband met het opzetten van een krachtige leeromgeving uit. Hierin staan competentie- en ervaringsgericht leren, de wisselwerking leraar- en leerlingsturing, assessmentvormen en projectwerk centraal. Vakdidactiek krijgt zowel een theoretische als een praktische onderbouw.

Meer informatie over deze module vind je hier.

DidactischeCompetentieOefenlessen

 

didactische competenties stage

Didactische competentie stage 

 

Je ervaart in de complexe realiteit van een school hoe je een leraarsopdracht invult. Er is een observatie- en een participatieluik. Daarnaast echter ben je voor het grootste deel zelfstandig actief in de stageschool. Je werkt in functie van je lesopdrachten maar maakt je ook een aantal andere taken als toekomstig leraar eigen. 
Meer informatie over deze module vind je hier.

DidactischeCompetentieStage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p3

P3: In een vakdidactische leergemeenschap staat je vakexpertise voorop: je verkent  in een vakdidactisch project in samenwerking met de stageschool en uitgaande van je eigen sterktes/expertise de eigenheid van je vakdomein