Opleidingsprofiel

Vanuit het beroepsprofiel heeft de Vlaamse Overheid vastgelegd wat we mogen vragen van een beginnend leerkracht: het opleidingsprofiel voor de leraar secundair onderwijs (SO) . Dit is het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes, gevat in zgn. basiscompetenties van de startende leraar.

Het programma van de SLO bestaat uit 13 MODULES die gestructureerd zijn op basis van het opleidingsprofiel SO.  Elke module heeft een studiegewicht uitgedrukt in studiepunten.

 

 

We omschrijven in wat volgt bondig hoe de opleiding is opgebouwd en wat de opleidingsonderdelen inhouden.

Een meer uitgebreide beschrijving  en een overzicht van het studietraject vind je hier terug: Studieprogramma

 

 

Een praktische opleiding gebouwd op een degelijk theoretisch fundament

De SLO in het CVO is zeer praktisch georiënteerd en bouwt op een degelijke theoretische basis.

Elke module focust op een bepaald facet van het leraarschap en werkt aan de realisatie van een groep van competenties. Praktijkervaringen in de opleiding staan hierbij in voortdurende wisselwerking met evaringen in de stageplaats. Er is praktijk in de opleiding : praktijkgerichte opleidingsactiviteiten (PO) en in de stageplaats: preservicetraining (PT). In iedere module zal je dus binnen deze competenties vanuit pre-servicepraktijkopdrachten actief zijn in de stageplaats (het studiegewicht per module geeft hiervan een aanduiding). De stageplaats speelt dan ook van bij de start van de opleiding, een belangrijke rol in je leerproces.

De verhouding praktijk - theorie en de onderlinge verhouding tussen opleidingspraktijk en pre-servicepraktijk, verschillen per module. Als je al een job hebt als leraar (minstens een halftijdse opdracht gedurende een volledig schooljaar) kan je de eigen beroepspraktijk inbrengen als praktijk in de opleiding. Je verkrijgt dan het LIO-statuut (leraar in opleiding). Je kan op die manier de PO en PT van de meest praktijkgerichte modules in de opleiding vanuit je eigen beroepspraktijk invullen. De opleiding kan op deze manier  ingekort worden.

 

Praktijk

PO: in de opleiding

PT: in de stageplaats

    - als student 

    - beoordeeld door de SLO

LIO: in de stageplaats

    - als werknemer van de school

    - beoordeeld door de stageschool en de SLO