Voor wie?

Doel- en doelgroep van de specifieke lerarenopleiding

Je wil aan de slag in het onderwijs of in de opleidingswereld.

Dat kan zonder diploma secundair onderwijs, met een diploma secundair onderwijs of met een diploma hoger onderwijs (bachelor, master of equivalent).

 

IN HET ONDERWIJS

De specifieke lerarenopleiding richt zich in principe tot iedereen die leraar wil worden in het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs of de basiseducatie.

Onze opleiding gaat ervan uit dat je reeds een basisdiploma behaald hebt (secundair en/of hoger onderwijs) en/of eventueel al beroepservaring hebt in een of andere sector.

Je basisdiploma bepaalt welke vakken je mag geven in welke klassen van het secundair onderwijs. Een overzicht van de bekwaamheidsbewijzen vind je op deze pagina van het Departement Onderwijs.

Indien je aan de slag wilt in het lager of kleuteronderwijs of indien je een nieuw vak wil leren (je bent bijvoorbeeld verpleegkundige en zou geschiedenis willen geven) kan je terecht bij onze opleidingspartners van de UCLL of PXL.

 

IN DE SECTOR VAN OPLEIDINGEN, TRAININGEN, VORMINGEN

Door het specifieke opzet van het theoretische en praktische gedeelte, bereidt de opleiding vanzelfsprekend ook voor op een onderwijsopdracht in het hoger onderwijs en op instructie, training of vorming buiten het onderwijs (educatieve sector, vormings- of bedrijfsleven).

 

Je hebt nog geen job in het onderwijs

 

Als je eraan denkt leraar te worden kan je , ook al is er nog geen concreet vooruitzicht op werk in het onderwijs, reeds starten met de opleiding.

Het diploma van de specifieke lerarenopleiding (SLO) is een officieel diploma voor wie afgestudeerd is en/of beroepservaring heeft en als leraar aan de slag wil in het onderwijs. Onze opleiding is erkend door het Vlaams ministerie van onderwijs en vorming.

 

Je bent al aan de slag in het onderwijs

 

Als je al een job hebt in het onderwijs kan je via het LIO-traject de opleiding combineren met je werk als leraar.

 

Lio: Leraar in opleiding:

Een leraar die aangesteld is in een school kan tegelijkertijd de specifieke lerarenopleiding volgen.

Vanuit een LIO-overeenkomst met school en opleiding kan je zo het praktijkdeel van zijn opleiding invullen vanuit je eigen beroepspraktijk.

De helft van de opleiding kan zo onder begeleiding door school en opleiding via de eigen beroepspraktijk gerealiseerd worden.

De opleiding kan op die manier ingekort worden.

De opleiding stelt voorwaarden aan het opnemen van LIO-beroepspraktijk. Wij verduidelijken deze voorwaarden bij de inschrijving.