Hervorming vanaf september 2019 

De hervorming zal effectief ingaan vanaf september 2019. In de komende 2 opleidingsjaren wordt de hervorming voorbereid.

 

1) De bestaande opleidingen blijven dus - te rekenen vanaf september 2016 - nog 3 opleidingsjaren lopen.

 

2) Studenten die nu inschrijven zullen dus nog 2 opleidingsjaren kunnen afstuderen binnen het huidig kader.  Men werkt een overgangsregeling uit voor wie in 2018 zou starten en de opleiding niet kan voltooien. Ook zij zullen via overgangsmaatregelen verworven onderdelen kunnen inzetten in de nieuwe opleiding.

 

3) Alle diploma’s van de specifieke lerarenopleiding (SLO) blijven ook na september 2019 geldige studiebewijzen om een onderwijsopdracht op te nemen.