Welke wijzigingen voor onze opleiding?

1  Naar onderwijskwalificatie voor de specifieke lerarenopleidingen van universiteiten, hogescholen en centra voor volwassenenonderwijs

 

1) In de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS) zijn de kwalificaties ondergebracht op 8 niveaus, van basisonderwijs tot universiteit. Voor het hoger onderwijs gaat het om volgende  niveaus:

 

5 Hoger beroepsonderwijs
6 Bachelor (professioneel of academisch)
7 Master
8 Doctoraat

 

2) Specifieke Lerarenopleidingen van universiteiten, hogescholen en centra voor volwassenenonderwijs leiden nu tot het behalen van een diploma van leraar.  Dat diploma is niet ingeschaald in de Vlaamse Kwalificatiestructuur maar verleent samen met het afstudeerdiploma een specifieke  onderwijsbevoegdheid.  Een studie economie leidt bij voorbeeld tot onderwijsbevoegdheid in economie, handel en verkoop. Wie een diploma elektro-mechanica heeft, kan lesgeven in elektro-mechanica. De onderwijsbevoegdheid is bovendien gekoppeld aan het afstudeerniveau van de basisopleiding (secundair onderwijs, bachelor of master).

 

3) In de toekomst krijgen alle Specifieke Lerarenopleidingen van universiteiten, hogescholen en centra voor volwassenenonderwijs  een inschaling in de Vlaamse Kwalificatiestructuur.  Niet alleen het basisdiploma (diploma secundair onderwijs, bachelor of master) maar ook de lerarenopleiding zal dan op bachelorniveau (6) of masterniveau (7) komen.

 

2 De  specifieke lerarenopleidingen van CVO’s sluiten aan bij de opleidingen van hogescholen en verbinden zich met de universitaire lerarenopleiding

 

1) Enkel hogescholen en universiteiten kunnen een bachelor- of masterdiploma afleveren.  De lerarenopleidingen van de centra voor volwassenenonderwijs zullen dus “indalen” in de hogescholen en van daaruit samenwerken met universiteiten om leraren op te leiden.

 

2) Generatiestudenten (wie onmiddellijk na het secundair onderwijs kiest voor een lerarenopleiding) en zij-instromers (wie pas later na afstuderen en evt. na gewerkt te hebben, kiest voor onderwijs) hebben heel verschillende profielen. Een generatiestudent is in principe beschikbaar voor de opleiding. Een zij-instromer moet zijn studie kunnen combineren met werk en gezin. De lerarenopleiding moet zich maximaal hierop afstemmen.

 

3) De centra voor volwassenenonderwijs hebben zich altijd toegelegd op de groep van de zij-instromers.  Deze expertise zal binnen de nieuwe omgeving ingezet worden om maximaal kansen te geven aan kwaliteitsvolle lerarenopleidingen voor zij-instromers.

 

Dat betekent dat voor deze groep actief geïnvesteerd wordt  in flexibele en afstandstrajecten met verschillende looptijden  die overdag, ’s avonds of in het weekend te volgen zijn. 

 

3 CVO Limburgse Lerarenopleiding is lid van Consortium Lerarenopleiding van de KU Leuven en  heeft een partnership met de UHasselt

 

Onze opleiding is  sinds juli 2016 partner van het Consortium Lerarenopleidingen van de KU Leuven.

Op die manier is zij de preferentiële partner van de KU Leuven voor de flexibele opleidingstrajecten van masterstudenten in onze regio.  

 

Met de UHasselt heeft de opleiding een gelijkaardige overeenkomst.