Wij vormen toekomstige leraren met een passie voor authentiek meesterschap.

 

De bezieling komt tot uiting in de kernopdracht van iedere leraar

 

PiramideBlanco 

 

De opleiding focust op de L³-opdracht: toekomstige leraren groeien in hun vakken met onderwijsbevoegdheid, in de vakdidactiek en in de wereld van de jongeren (opvoedkunde).

De opleiding stimuleert leraren tot een manier van ‘zijn’, tot persoonlijk engagement en ontwikkeling.

Werken aan kennis, vaardigheden en attitudes die leerlingen laten uitgroeien tot  kritische, maatschappij-betrokken, autonome, verdraagzame en creatieve mensen in de samenleving.