Concreet werkt CVO Limburgse Lerarenopleiding aan de passie voor meesterschap op volgende 6 domeinen

 

Piramide6Domeinen 1 Expert

Wij vormen leraren die expert zijn in het ontwikkelen van inhoudelijke expertise (vakbekwaamheid) en in het flexibel omgaan hiermee in functie van de leerlingen, de verschillen tussen leerlingen, de finaliteit van studierichtingen en maatschappelijke contexten. Dit vakmanschap vergt van leraren dat zij zich in hun professionele loopbaan continu verdiepen en bijscholen.

2 Inspirator

Wij willen dat leraren hun leerlingen inspireren om leerlingen te laten groeien in hun toekomstige identiteit (‘future self’-ontwikkeling). Leraren zijn een voorbeeld voor hun leerlingen in hun passie voor het vak, in hun manier van omgaan met mensen, in hoe zij hun leraar-zijn invullen. Met en door deze passie leerlingen inspireren.

3 Ontwerper

Wij maken leraren tot ontwerpers van krachtige leeromgevingen waarin zij vakinhouden aan de hand van hedendaagse tools leerbaar maken voor leerlingen. We reiken hen een breed didactisch palet aan met een prominente plaats voor activerende & interactieve werkvormen. Hierdoor ontwikkelen leerlingen probleemoplossende vaardigheden om zelfstandig en doelgericht hun leren in handen te nemen en vooral ‘goesting’ krijgen in het leren. Wij leiden leraren op tot professionals in het ontwikkelen van een leergericht aanbod in functie van de leerbehoeften en van verschillende leersituaties (instructie, praktijk, individuele begeleiding…).

4 Teamspeler

Wij leiden leraren op tot teamspelers die verbindend kunnen samenwerken met alle betrokkenen (collega’s, ouders, leerlingbegeleiding, externen…) om ‘samen’ verantwoordelijkheid op te nemen. In deze positieve interacties speelt efficiënt communiceren een belangrijke rol om ‘verschillende’ standpunten te verbinden in het belang van de leerling. Door kennis en ervaring op de werkplek te delen, bereiden wij toekomstige leraren voor om te leren van en door elkaar.

5 Coach

Wij vormen leraren tot coaches van jongeren. Leraren die via zelfsturing, autonomie, diversiteit en vrijheid talenten bij jongeren ontdekken, zichtbaar maken en stimuleren. Leraren laten leerlingen groeien door hun het initiatief te geven tot zelfontplooiing en hun verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces. Dit gebeurt in een veilig, ondersteunend, stimulerend leer/leefklimaat. In dat klimaat zoeken we naar een balans tussen het toepassen van groepsdynamische leefregels en competenties binnen het zorgcontinuüm. “Leren en leven” gaan hand in hand en leraren maken hier het verschil.

6 Mens

Wij stimuleren dat leraren een hart voor hun leerlingen hebben. Zij zijn er altijd voor hun leerlingen : voor, tijdens en na. Zij zoeken het verhaal achter de leerling en hebben oog voor verschillen zodat iedereen zich thuis voelt in de klas. Bij problemen kunnen leerlingen bij hen terecht en zijn zij bereid samen een oplossing te zoeken rekening houdend met  de context van de leerlingen. Om leraren te vormen die de ‘totale en unieke ontwikkeling’ van elke leerling als uitgangspunt nemen, werken we aan belangrijke basishoudingen van echtheid, respect, empathie en aanvaarding (of samenvattend ‘het hart op de juiste plaats’).