De L³-opdracht vraagt een brede kijk op mens, maatschappij en cultuur.

We vormen leraren die leerlingen verder laten kijken dan de schoolmuren en een brug slaan met de verwachtingen van het werkveld en met de maatschappelijke actualiteit.

Hiervoor nemen we in de opleiding een helikopter-perspectief in.

Om mee te denken in het maatschappelijk debat over onderwijskundige thema’s is een kritisch-onderzoekende basishouding noodzakelijk. 

Zij vormt het scharnierpunt tussen theorie en praktijk, tussen leraren en leerlingen en tussen leraren en hun eigen professionele ontwikkeling.

Wij leiden daarom leraren op die hun functioneren bespreekbaar maken,  in vraag durven stellen en bijsturen aan de hand van recente vernieuwende pedagogische en didactische onderzoeksgegevens en van ‘kritische’ vrienden.

Wij reiken hen een ‘spiegel’ aan die elke dag zichtbaar maakt “wij worden goede leraren, wij zijn het niet.”

 

Onze opleiding is gebaseerd op 6 principes.

 

Piramide6Principes 1 Ervaringsgericht leren

Wij laten de studenten praktijkrelevante ervaringen opdoen en toetsen dit af aan onderzoeksgegevens om te komen tot een voldoende sterke theoretische basis die kan ingezet worden in concrete onderwijs- en klasstages.

2 Competentieleren

Wij hebben de opleiding opgebouwd vanuit de kern van het handelen van een professional door een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden en beroepshoudingen aan te bieden wat de beginnende leraren zich eigen maken en waarmee ze in authentieke contexten autonoom kunnen handelen.

3 Dialoog en trialoog

Wij integreren praktijkopdrachten in zinvolle projecten op de stageplaats  in samenspraak met alle betrokkenen.

4 Maatwerk en flexibiliteit

Wij streven naar een studieprogramma op maat met contact- en afstandsuren waarbij we rekening houden met de gezins- en jobsituatie van de student.

5 Expertise-verruiming

Wij spelen via de modulaire opbouw van de opleiding als via op maat gemaakte stageprojecten in op de kenmerken van zij-instromers (met uitgesproken verwachtingen, relevante werk- en levenservaring) en brengen hen samen met pas afgestudeerden waardoor wederzijds en verdiepend leren ontstaat.

6 Empowerment

Wij trachten steevast het ‘beste’ van iemand naar boven te halen door talentgericht te werken om zo ieders vakexpertise op een effectieve manier te delen met anderen en verder tot ontwikkeling te brengen.