Welk diploma heb ik nodig?

Om te starten met een specifieke lerarenopleiding (SLO) moet je al een basisdiploma of -studiebewijs behaald hebben.

Dat studiebewijs moet ten minste een niveau secundair onderwijs hebben.

 

Als je aanmeldt zonder diploma secundair onderwijs, neem je bij de start van de opleiding deel aan een niet-bindende toelatingsproef.

De opleiding zal je op basis van die toelatingsproef advies geven over het al dan niet starten met de opleiding.  Ook bij een negatief advies evenwel kan je starten met de opleiding.

  

De SLO bouwt verder op deze basisopleiding en heeft een studie-omvang van 60 studiepunten.

De opleiding is zeer praktijkgericht. We zullen de theorie van ieder onderdeel ook telkens koppelen aan praktische ervaringen in scholen en opleidingen.

 

Vroeger reeds opleidingsonderdelen gevolgd?

 

Wie voor september 2007 reeds opleidingsonderdelen afwerkte in de vroegere GPB-opleiding, kan zijn opleiding onder omschreven voorwaarden verderzetten in de Specifieke Lerarenopleiding.

Omdat de SLO meer praktijk omvat voor ieder onderdeel is er een compensatieregeling uitgewerkt voor de vroegere afgelegde studie-onderdelen.